ΠΟΙΟΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην NANCY’S CANDLES πιστεύουμε ότι «το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού» (Montesquieu) και γι’αυτό πασχίζουμε κάθε μέρα να φτιάξουμε όλο και καλύτερα κεριά και να παρέχουμε όλο και καλύτερες υπηρεσίες

H ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη στα κεριά μας και αυτό γιατί γνωρίζουμε καλά πως ένα καλό κερί είναι πρώτα απ’όλα ένα ασφαλές κερί. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οφείλουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας την ασφάλεια ότι καταναλώνουν στο τραπέζι του φαγητού τους, στο σπίτι με τους φίλους, στην επιχείρηση τους, κεριά κατασκευασμένα από πιστοποιημένες πρώτες ύλες, ασφαλή για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε στην έδρα μας πλήρη φάκελο για κάθε ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούμε στον οποίο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα πιστοποιητικά από τους οίκους παραγωγής των πρώτων υλών που επιβάλλει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιπλέον, ελέγχουμε τακτικά τα κεριά που κατασκευάζουμε για να επιβεβαιώνουμε την συμμόρφωση τους με τα υψηλά standars που έχουμε θέσει και ανανεώνουμε την σήμανση τους.

Απ’ τις πληροφορίες και τις παρατηρήσεις που προκύπτουν απ’ την επικοινωνία με τους πελάτες, μπορούμε να βελτιωνόμαστε και ως προς τα προϊόντα μας αλλά και ως προς την παροχή των υπηρεσιών μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο των κεριών είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου.
Η NANCY’S CANDLES ελέγχεται τακτικά για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία έχει ως εξής:
 
Ως προς την αξιολόγηση της ασφάλειας των κεριών ισχύουν οι βασικές αρχές της οδηγίας 95/2001/ΕΚ «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων» και του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 15494/2008 «Κεριά – Επισήμανση ασφάλειας προϊόντος».
Ως προς την ποιότητα ισχύει η απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ837/90 (ΦΕΚ360/Β/28.5.91)
  • Η Nancy’s Candles δεν κατασκευάζει κεριά – απομιμήσεις τροφίμων υπακούοντας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 87/357/ΕΟΚ

  • Δεν τοποθετούμε μέσα στο σώμα του κεριού διακοσμητικά υλικά που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη φλόγα ή έκρηξη

  • Δεν αναμειγνύουμε τα κεριά μας με ζωικά ή φυτικά λίπη ούτε χρησιμοποιούμε ημιδιυλισμένες παραφίνες σύμφωνα με την προσταγή του ΦΕΚ 3Β/5.1.1959 επειδή όταν καίγονται εκλύουν επικίνδυνους ρύπους όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πτητικές οργανικές ουσίες, διοξίνες και βαρέα μέταλλα

(για περισσότερα http://www.hellaschem.gr/ εταιρεία παροχής εργαστηριακών αναλύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών)

ΤΙ ΕΣΤΙ ΚΕΡΙ