Πρέπει να σβήνετε το κερί όταν έχει απομείνει ένα εκατοστό υγρού στο πάτο του δοχείου για να μην υπερθερμανθεί και προκαλέσει ζημιά στο τραπέζι πάνω στο οποίο είναι ακουμπισμένο.