ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΙΩΝ

Aποφύγετε την έκθεση τους στο δυνατό φως, φυσικό ή τεχνητό, για να διατηρηθεί ζωηρό το αρχικό τους χρώμα. Τα κεριά είναι επίσης ευαίσθητα στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Μην τοποθετείτε τα κεριά σας κοντά σε μία πηγή ζέστης. Το ιδανικό είναι να διατηρείτε τα κεριά σας σε ένα δωμάτιο δροσερό, προστατευμένα από το φως.