ΝΟΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Mια οσφρητική πυραμίδα καταγράφει την δομή ενός αρώματος. Οι νότες κορυφής, καρδιάς και οι χαμηλές νότες περιγράφουν τα αρώματα που αναδύονται όσο το κερί καίει από την αρχή και μέχρι να το σβήσουμε και το στη συνέχεια αφήνει μέσα στον χώρο.

Οι νότες κορυφής (notes de tête) είναι και οι πλέον πτητικές της σύνθεσης, οι πρώτες που οσμιζόμαστε και οι πρώτες που “εξατμίζονται”. Οι κορυφαίες νότες δίνουν την πρώτη εντύπωση και οδηγούν στην “καρδιά” του αρώματος .

Οι μεσαίες νότες ή νότες της “καρδιάς” (notes de cœur) δεν είναι παρά η…καρδιά του αρώματος. Δεν είναι τόσο πτητικές όσο οι κορυφαίες, άρα διαρκούν περισσότερο. Είναι αυτές που δίνουν πληρότητα και χαρακτήρα στο άρωμα.

Οι χαμηλές νότες (notes de fond) έχουν διπλή λειτουργία. Κατ’αρχήν είναι τα λιγότερα πτητικά στοιχεία του αρώματος γι’αυτό το λόγο αναδύονται και πιο αργά, το άρωμά τους διαρκεί περισσότερο γι’αυτό και χρειάζεται προσοχή στην επιλογή τους. Από την άλλη μεριά οι χαμηλές νότες παίζουν το ρόλο του “στερεωτικού” (fixative) της αρωματικής σύνθεσης καθυστερώντας την αποδυνάμωση του αρώματος.