Με ξύλινο φορτηγό και εμπορεύματα σε σχήμα τετράγωνο για την εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας.