Με δύο ξύλινες σβούρες, κλασικό παιχνίδι των παιδιών