Με ξύλινο παιχνίδι φορτηγό και εμπορεύματα σε σχήμα τρίγωνο για την εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας