Με φωτιζόμενη αυθεντική φιγούρα του επικίνδυνου κακού από την ταινία με τα Χελωνονιντζάκια