Με την διάσημη σαύρα (Lιzard) εχθρό του Spiderman, παρούσα σχεδόν σε όλες τις ταινίες του.