Με μεταλλικό αυτοκίνητο mini cooper, κίνηση pull back και πόρτες που ανοίγουν, σε κίτρινο.