Με μεταλλικό αυτοκίνητο σε γαλάζιο φορτωμένο με σερφ.