Με μεταλλικό Mini Cooper, με κίνηση pull back και πόρτες που ανοίγουν, σε γαλάζιο.