Γραφιστική λαμπάδα με απευθείας εκτύπωση στο κερί, με θέμα τις πολεμικές τέχνες